Więcej możliwości dla Ciebie

Nasz robot nowej generacji Versius został opracowany z myślą o poszerzeniu Twoich możliwości i udostępnieniu korzyści płynących z chirurgii minimalnie inwazyjnej jeszcze większej liczbie pacjentów.

Codziennie starasz się osiągać jak najlepsze wyniki w leczeniu swoich pacjentów. Chcemy dać Ci jeszcze więcej możliwości robienia tego, co potrafisz najlepiej.

Dowiedz się więcej o tym, jak Versius może zapewnić Ci więcej możliwości

Nidhi Singh
„Dzięki zastosowaniu robota chirurgicznego Versius przeprowadziłem wiele operacji metodą minimalnie inwazyjną u kobiet, które w przeciwnym razie musiałyby przejść operację techniką otwartą...”
Nidhi Singh
konsultantka w dziedzinie ginekologii
Szpital Uniwersytecki w Milton Keynes
Większe możliwości
wykonywania skomplikowanych zabiegów

System Versius zapewnia precyzyjność i zręczność dzięki w pełni przegubowym narzędziom, dokładnemu naśladowaniu ruchów ręki operatora oraz trójwymiarowemu obrazowi. Daje to możliwość kompleksowego wykonywania złożonych etapów procedur oraz całych zabiegów techniką minimalnego dostępu – zarówno w pełni zrobotyzowanych, jak i z wykorzystaniem podejścia hybrydowego.

Perform complex procedures
Operate with comfort
Więcej możliwości
komfortowej pracy

Badania wykazały, że dyskomfort chirurga podczas zabiegów chirurgii minimalnego dostępu wynika głównie z niewygodnej pozycji ciała i nienaturalnych ruchów oraz z długotrwałego przebywania w pozycji stojącej.1

System Versius wyposażono w otwartą konsolę, która umożliwia przyjęcie ergonomicznej pozycji siedzącej lub stojącej podczas zabiegu. Dzięki temu operator może decydować o sposobie pracy, a tym samym ograniczyć fizyczne dolegliwości związane z wykonywanym zawodem.

Większe możliwości
w zakresie rozmieszczenia portów

Modułowa konstrukcja systemu Versius umożliwia dowolne umiejscowienie portów, tak aby jak najlepiej odpowiadały indywidualnym potrzebom każdego pacjenta. Takie rozwiązanie pozwala myśleć laparoskopowo, a działać robotycznie.

Port placement
Maximise utilisation
Więcej możliwości
maksymalnej eksploatacji

Powierzchnia podstawy jednostki mobilnej to zaledwie 38 cm x 38 cm, dzięki czemu system Versius mieści się praktycznie w każdej sali operacyjnej, a jego ustawienie zajmuje jedynie kilka minut. Daje to szpitalom możliwość przetransportowania systemu Versius w dowolnej chwili tam, gdzie jest on potrzebny.

1. Morton, J., Stewart, G.D. The burden of performing minimal access surgery: ergonomics survey results from 462 surgeons across Germany, the UK and the USA. J Robotic Surg (2022).
https://doi.org/10.1007/s11701-021-01358-6